Ewe

B111 Dora – Karowara Poll Merino Ewe
B111 Dora – Karowara Poll Merino Ewe
Dora 10 months old, Sire Desmond, Dam 00- sprinkles
Mic SD CV CF WGT
18.8
2.4
12.8
100
67kg
B83 Babooshka – Karowara Poll Merino Ewe
B83 Babooshka – Karowara Poll Merino Ewe
10 months old, Sire imperial 783, Dam 00 sprinkles
Mic SD CV CF WGT
19.8
2.5
12.6
99.9
76kg