Ram

R157 – Karowara Poll Merino Ram
R157 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old No 1 sale Ram Dubbo
Mic SD CV CF WGT
19.1
3.3
17.3
99.3
127kg
R163 – Karowara Poll Merino Ram
R163 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old No 1 sale Ram Bendigo
Mic SD CV CF WGT
19.3
2.9
15
99.8
131kg
R178 – Karowara Poll Merino Ram
R178 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old No 2 sale Ram Bendigo
Mic SD CV CF WGT
16.3
2.6
16
99.8
105kg
R237 – Karowara Poll Merino Ram
R237 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old No 3 sale Ram Bendigo
Mic SD CV CF WGT
17.9
2.2
12.3
99.8
107kg
R160 – Karowara Poll Merino Ram
R160 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old No 1 Hamilton sale Ram
Mic SD CV CF WGT Sire
19.9
3.5
17.6
98.8
114kg
N191
R159 – Karowara Poll Merino Ram
R159 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old, No 2 Hamilton sale Ram
Mic SD CV CF WGT Sire
18.7
3.3
17.6
98.8
119kg
N191
R139 – Karowara Poll Merino Ram
R139 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old, No 3 Hamilton sale Ram
Mic SD CV CF WGT Sire
18.7
2.6
13.9
99.8
124kg
N191
R155 – Karowara Poll Merino Ram
R155 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old, No 4 Hamilton sale Ram
Mic SD CV CF WGT Sire
17.4
2
11.5
100
107kg
N191
R151 – Karowara Poll Merino Ram
R151 – Karowara Poll Merino Ram
23 months old, No 5 Hamilton sale Ram
Mic SD CV CF WGT Sire
18.1
2.9
16
99.7
93kg
N191